Slovenska baročna literatura v evropskem kontekstu

Avtor: Alen Širca

Prevajalci:

Spremna beseda:

Baročno obdobje je mogoče razumeti samo znotraj geneze modernosti oziroma novega veka, ki naj bi v temelju prelomil s srednjim vekom. Področje slovenskega literarnega baroka je bilo doslej v slovenski kulturi precej zanemarjano zaradi domnevno malo ohranjenih literarnih besedil, ki so povrhu še večinoma religioznega značaja. Ena izmed poglavitnih tez pionirske študije Alena Širce se zato glasi, da je treba bistveno razširiti polje raziskovanja slovenske baročne literature; poleg rokopisnega gradiva je treba začeti obravnavati tudi besedila, ki so se nam na Slovenskem ohranila v latinščini, nemščini, italijanščini in hrvaščini. Na koncu so predstavljeni štirje poglavitni avtorji slovenskega baroka, pisci, ki jim je uspelo natisniti svoja dela v slovenščini: to so Matija Kastelec, Janez Svetokriški, Rogerij Ljubljanski in Jernej Basar.

 

Obseg: 152 str.

12,00