Poti ruske teologije II (od srede 19. stoletja do oktobrske revolucije)

Prevajalci: Simon Malmenvall

Spremna beseda: Simon Malmenvall

Avtor monografije Poti ruske teologije, teolog in zgodovinar Georgij Florovski (1893–1979) sodi med najprodornejše pravoslavne mislece 20. stoletja. Knjiga, podnaslovljena Od srede 19. stoletja do oktobrske revolucije, predstavlja drugi del v svetovnem merilu referenčnega teksta, ki je zasnovan kot celovit pregled ruske teološke misli; gre za historiografsko-teološko sintezo in ovrednotenje ruskih idejnih tokov. Z analitično jasnostjo in kritičnim pogledom, ki se navdihuje pri cerkvenih očetih, se posveča vodilnim ruskim filozofsko-teološkim in literarnim ustvarjalcem obravnavanega obdobja (Solovjov, Dostojevski, Tolstoj, Ivanov, Berdjajev…), razvoju državnega in cerkvenega visokega šolstva ter dosežkom ruske akademske historiografije. Obsežno delo zapolnjuje praznino v slovenskem kulturnem prostoru, ki ne pozna nobenega celovitega pregleda splošne ruske zgodovine, kaj šele idejne ali teološke. Tu je pomembno tudi razvijanje ekumenskega oz. medkulturnega dialoga in obilica še danes aktualnih avtorjevih dognanj, ki temeljijo na izvrstnem poznavanju originalnih virov.

Obseg: 432 str.

Prevajalec in avtor spremne besede dr. Simon Malmenvall (1991) je rusist, zgodovinar in teolog, vodja znanstvenoraziskovalnega dela pri Katoliškem inštitutu in docent za ekumensko teologijo na Teološki fakulteti UL.

Obsežno delo Georgija Florovskega je v oddaji Od slike do besede predstavila Mateja Subotičanec (Radio Ognjišče, 1. in 22. oktobra 2020 in 19. januarja 2021):

https://avdio.ognjisce.si/oddaja/osdb_2019_10_01_Poti_ruske_teologije_1_p

https://avdio.ognjisce.si/oddaja/osdb_2019_10_22_Poti_ruske_teologije_2_p

https://avdio.ognjisce.si/oddaja/osdb_2021_01_19_Simon_Malmenvall_p

20,00