Poetika zgodnjebizantinske literature

Spremna beseda:

Knjiga znamenitega ruskega filologa, filozofa in teologa Sergeja Averinceva predstavlja čas formiranja bizantinske književnosti in ob tem suvereno podaja temeljna načela patrističnega razumevanja sveta. Generacijam mladih intelektualcev v Sovjetski zvezi je zato mimo cenzure omogočala verodostojno iniciacijo v krščanstvo. Averincev poudarja, da zgodnjebizantinski literaturi vlada temeljno pesniško načelo »para-bole« in »para-fraze«. V literaturi »parafraz« in »metafraz« so v obdobju prehoda iz antike v srednji vek posebno vlogo imeli eksperimenti, ki so temeljili na rabi antičnih oblik za obdelavo biblične snovi ter pripovedovanje vsebine Stare in Nove zaveze v Homerjevem jeziku in metrumu na Vzhodu in v Vergilijevem jeziku in metrumu na Zahodu. Oblika ni bila izbrana zato, ker bi ustrezala témi, ampak ker se ji je »postavljala nasproti«; zato sta tako téma kot oblika nastopali v nesvojski, preobrnjeni podobi.

Obseg: 416 str.

Omejena zaloga.

15,00