Mercijske himne in druge pesmi

Prevajalci: Veno Taufer

Spremna beseda: Veno Taufer

Geoffrey Hill (1932–2016) spada po mnenju številnih angleških in ameriških kritikov v sam vrh sodobnih ustvarjalcev religiozne poezije. Piše zelo zgoščeno, slogovno izbrušeno poezijo, polno najrazličnejših mitoloških, motivnih in drugih eruditskih aluzij. Hill je prvo  pesniško knjigo – Za nepadle – objavil leta 1959, s to in naslednjo, leta 1968 natisnjeno Pomembno klado, je že jasno začrtal svojo ustvarjalno pot. Mercijske himne (1971) sestavlja trideset pesmi z nenavadno dolgimi ritmiziranimi, na videz proznimi verzi. V teh  himnah o legendarnem kralju anglosaške Mercije v 8. stoletju pesnik spretno meša preteklost in sedanjost, zgodovinske aluzije in svoje spomine na otroštvo v poetično sugestiven preplet podedovane in osebne izkušnje.

Obseg: 132 str.

Original price was: 14,00 €.Current price is: 12,00 €.