Lokvanj v vzburkanih vodah

Poezijo Christine Rossetti odlikuje ljubezen do slikovitih podob in živih detajlov, ki prihaja do izraza predvsem v ljubezenski liriki, religioznim pesmim pa daje mehkobo in prepričljivost.
Med najbolj znane pesmi, ki so bile vključene v veliko antologij v različnih jezikih, spadajo: »Goblin Market«, »When I am dead, my dearest«, »Remember«, »Song«, »The Dream«, »Under Willows«, »Winter: My Secret«, »My Dream« in »Reflection«. Kljub izjemnemu pomenu Christine Rossetti za celovito razumevanje in vrednotenje angleške viktorijanske poezije, je v slovenščini obstajala le peščica prevedenih pesmi. Pričujoče delo odpravlja to vrzel s prevodom osrednjih pesmi s posebnim poudarkom na duhovni liriki, ki je z več kot štiristo pesmimi pomemben del pesničinega opusa.

17,00