Krščanska filozofija. Odkritje subjektivitete.

Avtor: Theo Kobusch

Spremna beseda: Sergej Valijev

Krščanska filozofija, ki je po Heideggerjevih besedah “leseno železo”, očitni nesmiselni paradoks, že stoletja predstavlja bojno polje za njene zagovornike in nasprotnike. V slovenščini še nimamo preglednega teksta o tej zanimivi tematiki, pa čeprav je ta misel pri nas prisotna v mnogih filozofskih delih domače ali tuje provenience. Knjiga Thea Kobuscha o krščanski filozofiji zapolnjuje ta manko in nam prinaša poleg tega zelo smelo interpretacijo celotne problematike.
Za avtorja je ključna ugotovitev, da je krščanska filozofija na novo odkrila človekovo subjektivnost. Krščanstvo, ki so ga prvi verniki razumeli kot pot, je po svojem osnovnem poslanstvu še ena izmed filozofskih šol v antiki, ki so bile hkrati religiozno pogojene. Kljub temu pa se krščanstvo ni zadovoljijo zgolj s to uvrstitvijo ob bok drugim tradicijam, temveč je imelo namen postaviti krono na celoten razvoj dotedanjega antičnega mišljenja. To pomeni, da se krščanski filozofi prvih stoletij želijo ločiti od antične filozofije na ta način, da gre za razliko v stopnji. Šele pozneje je zgodovinska znanost to razliko razumela v kvalitativnem smislu, kar pa je očitna moderna konstrukcija in ne sledi resničnemu duhu tedanjega razvoja.

Obseg: 344 str.

21,00