Komentar k Visoki pesmi

Prevajalci: Neža Gačnik

Spremna beseda: Alen Širca

V tem znamenitem Komentarju, ki je opredelil strukturo poznejše krščanske duhovnosti, lahko občudujemo širino Origenove izobrazbe, globino njegovega duhovnega izkustva in spekulativno svežino. Sloviti mojster alegorične interpretacije Visoko pesem bere na vsaj dveh ravneh – za preprostega bralca je to dramsko zasnovana svatbena pesem, za duhovno zrelejšega pa Canticum canticorum, torej »Pesem vseh pesmi«, tretja in najbolj vzvišena izmed pesmi modrega Salomona, ki jo je treba brati z duhovnimi očmi. V erotičnem imaginariju in poročnem značaju pesnitve Origen prepozna osrčje duhovnega stremljenja, najvišjo stopnjo zedinjenosti duše z Bogom. S svojo razlago in branjem pesnitve, ki je v hrepeneči, ljubljeni zaročenki prepoznalo ne le izvoljeno ljudstvo ali Cerkev, temveč slehernikovo
dušo, je Origen odločilno zaznamoval nadaljnje ubeseditve mističnih izkustev.

22,00