JAZ IN MOJ SVET Skice za avtoportret

Prevajalci:

Spremna beseda:

Svet je več kot kup besed. Njegova resnica se premika, pretaka in izmika. Ne moremo je imeti v oblasti. Da ji lahko za silo sledimo, ljudje svojo resnico sveta prevajamo v znake. Po kapljicah, ki jih imenujemo refleksije. Refleksije, zbrane v tej knjigi, pripovedujejo o tem, kako vidi avtor samega sebe in kako ga njemu samemu razodevajo besede in vrednotenja drugih.
Prva refleksija izhaja iz avtorjevega zadnjega predavanja pred upokojitvijo in nosi naslov Mojega pol stoletja v vzvratnem ogledalu. Druga, Prepadi navzgor, izvira iz intervjuja, ki ga je z avtorjem leta 2021 za revijo Zvon napravil slavist Jože Kurinčič. Sledi avtoportretna refleksija z naslovom Slikar v postmoderni – na primer jaz, ki je razširjeno nastopno predavanje ob avtorjevi izvolitvi za izrednega člana SAZU (2017). Govori o avtorjevi umetniški ustvarjalnosti, ki stvari oblikuje in preoblikuje na način, da nam jih pomaga občutiti in razumeti. Pogovorna refleksija z naslovom Leksikon je posvečena avtorjevemu najobsežnejšemu in najdlje pripravljanemu teoretskemu delu – terminološkemu slovarju likovne teorije. Predzadnji del knjige je intervju Pogovori s sodobniki, ki ga je za junijsko Sodobnost leta 2023 napravila publicistka Kristina Jurkovič. Knjigo pa zaključijo Zapisi iz skicirk. Gre za misli, ki nastajajo v tišini avtorjevega ateljeja, kot imaginacije, invencije ali domisleki, ki ne morejo biti takoj realizirani, zapisi pa jih ohranjajo pred pozabo in shranijo za morebitno bodočo inspiracijo.

Obseg: 196 str.

22,00