Izbrani spisi o religiji

V pričujočih razpravah Derrida odpira številna vprašanja: od vprašanj mistike, vere, vedenja, do vprašanj jezika in prevoda. V njih, čeprav nedvomno izhaja s pozicije, ki ni ne duhovno nevtralna ne religiozna, ponuja izjemno lucidno in izzivalno branje religiozne misli. Ker se nikoli ne zadovolji z ustaljenimi in poenostavljenimi načini razumevanja, nenehno izpostavlja kompleksnost, heterogenost, paradoks in neodpravljiva protislovja vsake misli in pojmnovanja ter tako prinaša nujno potrebno ostrino v sodobno filozofsko in teološko misel.

12,00