Hvalnice

Prevajalci: Gorazd Kocijančič

Spremna beseda: Gorazd Kocijančič

Sinezij je bil rojen v 4. stoletju v severnoafriškem mestu Kirena. Študiral je v Aleksandriji, kulturni prestolnici tedanjega sveta. Njegova učiteljica je bila novoplatonska matematičarka in filozofinja Hipatija. Sinezij ni pisal le poezije, ampak se je preizkušal v najrazličnejših literarnih zvrsteh: v traktatih in govorih, pismih in dnevnikih. Avtor sodi med najzanimivejše osebnosti pozne antike, njegova poezija – devet krščanskih hvalnic, ki jih v izvirniku in prevodu prinaša ta knjiga – pa predstavlja vrh poznoantične literarne ustvarjalnosti. V črkah tega pesništva se zrcali nočno nebo puščave, kjer se zvezde zdijo bližje kot drugod in se lahko včasih skoraj dotaknemo Meseca. Odsotnost stvari tu izpričuje Navzočnost, praznina Polnost.

 

Obseg: 204 str.

17,00