Gorčično zrno

Spremna beseda: Alen Širca

Granum Sinapis (»Gorčično zrno«) je srednjevisokonemška sekvenca, ki je nastala v začetku 14. stoletja. Če njen avtor že ni veliki Mojster Eckhart, pa je prav gotovo delo nekoga, ki mu je bil duhovno zelo blizu. Kurt Ruh, eden izmed germanistov, ki se je največ ukvarjal s to pesmijo, se ni pomišljal, da je ne bi označil za »najlepše pričevanje dionizijevske mistike v nemškem jeziku,« ki je »tako po obliki kot vsebini najlepše, kar je priskrbela duhovna poezija tistega časa«.

Vendar v najstarejšem rokopisu pesem ne stoji sama zase, temveč je vključena v učen latinski komentar, ki je tudi sam v marsičem izjemno delo srednjeveške mistične teologije. V naporu, da bi razvozlal skrivnostno pesem, posega po najrazličnejših duhovnih avtoritetah od patristike do sv. Tomaža Akvinskega. Kako stoletje pozneje je nastal tudi nemški komentar pesmi, ki pa je docela neodvisen od latinskega. Ta za razliko od latinskega ne temelji na strogi filozofsko-teološki podlagi, saj je povsem molitveno-meditativno naravnan. Pesem in molitev sta tu povsem eno.

17,00