Fragmenti prihodnje knjige

Prevajalci: Janez Žumer

Spremna beseda: Janez Žumer

Španski pesnik, pisatelj, literarni krik in esejist José Ángel Valente (1929–2000), se je ob pisanju poezije vse življenje posvečal tako prevajanju del največjih evropskih pesnikov – Hölderlina, Keatsa, Celana in Kavafisa – kot tudi preiskovanju in esejističnemu obravnavanju temeljnih mističnih piscev ter njihovega razmerja do pesniškega jezika in njegovih meja. V vseh Valentejevih delih in še zlasti v njegovi zadnji, postumno izdani pesniški zbirki Fragmentos de un libro futuro, ki lepo povzema njegov celotni opus, se pesnikova izpovednost prepleta z vplivi različnih mističnih tradicij, kot so judovska kabala, perzijski sufizem in krščanska mistika. Fragmenti prihodnje knjige so po svoji naravi izrazito avtobiografski, in sicer v dvojnem smislu. Po eni strani so takšni zato, ker pomenijo odsev ali povzetek vsega dotedanjega Valentejevega ustvarjanja, po drugi pa zato, ker so v njih poudarjena njegova intimna doživetja in osebni spomini. V zvezi s prvim tematskim poljem, znotraj katerega se Valente vrača k preteklim pesniškim usmeritvam in postopkom, lahko ugotovimo, da Fragmenti prihodnje knjige vključujejo številne pesmi, v katerih je opaziti ne le pesnikovo »spuščanje« v kolektivni spomin in z njim povezano kritičnost do sveta, ki nas obdaja, temveč tudi mnoštvo medbesedilnih in zunajliterarnih referenc, ki segajo od mističnih besedil Dionizija Areopagita, Mojstra Eckharta in sv. Janeza od Križa do kitajskih in japonskih pesnikov. Valentejevo poezijo, ki v slovenščini še ni izšla v knjižni obliki, odlikuje velika formalna in izrazna lepota.

Obseg: 248 str.

Original price was: 20,00 €.Current price is: 17,00 €.