BREZDANJI VAL. Geneza mističnega pesništva na Zahodu

Avtor: Alen Širca

Prevajalci:

Spremna beseda:

Vprašanje o razmerju med poezijo in mistiko se današnjemu bralcu lahko zdi precej arhaično in tuje. A v resnici gre za eno temeljnih vprašanj literarnosti kot take. Nanj lahko odgovarjamo tudi s premislekom tistih mističnih tokov, ki so svoj polni izraz našli prav v prvini pesniškega. Bistvo literature zagotovo sega čez vse časovne predpone; če nam zanj dejansko gre, moramo tudi sami preiti dolgo pot čez vsako predstavo o arhaiki, proti nekemu globinskemu in skrivnostnemu arché. Iz tega vrelca izvirata tako literarna kot mistična beseda. Pred njim se obe osuplo zavijata v molk. Pa vendar mistične besede govorijo še naprej. Prečkajo meje obdobij in rodov, meje nečimrnosti
rodoslovja, čeprav so sleherniku zmeraj so-rodne. Obsežna literarnozgodovinska študija Brezdanji val sledi besedi mistične književnosti in njeni višji genealogiji. Pod geslom ex Occidente lux avtor na plano postavlja veliko izročilo evropskega duha.

Obseg: 568 str.

15,00