Bela ekstaza

Michel de Certeau (1925–1986), nenavadni jezuit, je zelo pomemben postmoderni mislec, čigar pomen v zadnjih letih vse bolj odkrivajo ter mu posvečajo številne knjige in zbornike, razprave in simpozije. Ta izvirni samohodec je svojo sled pustil v številnih znanstvenih disciplinah – sociologiji, antropologiji vsakdanjega življenja, psihoanalizi in semiologiji, v zgodovini duhovnosti in teoriji zgodovinopisja –, najbolj pa se je uveljavil kot zgodovinar in teoretik mistike. Knjiga prinaša izbor iz postumno objavljenega zbornika Certeaujevih razprav o krščanski duhovnosti, ki ga je pod naslovom Faiblesse de croire (Šibkost verovati) objavila Luce Giard; izboru je dodano poglavje Certeaujevega najpomembnejšega dela, »Mistična zgodba v 16. stoletju«.

 

Obseg: 160 str.

12,00