Apologetski, polemični in katehetski spisi

Krščanski Tacit in nestor latinske teologije, kartažanski učitelj Tertulijan († ok. 220 po Kr.), prvič v slovenščini spregovarja o teoloških tematikah, in sicer glede apologije kristjanov v odnosu do oblasti, polemik s krivoverci in kateheze o krstu in pokori. Gre za slovenske prevode njegovih slovitih del Mučencem, Apologetik, O pričevanju duše, Skapulu, O predpravici zoper krivoverceO krstu in O pokori, ki sta jih že pred 2. svetovno vojno pripravila dr. Franc Ksaver Lukman in Franc Omerza, a so ostali v tipkopisu, saj zaradi prepovedi tedanje oblasti niso smeli iziti. Izdaja prinaša še nov prevod pomembnega dela O vstajenju mesa, poleg tega pa tudi temeljno študijo, v kateri sta v slovenskem jeziku prvič sintetično predstavljena Tertulijanovo življenje in zlasti teološka misel.

Obseg: 349 str.

Posnetek predstavitve knjige si lahko ogledate tukaj.

35,00