• DA Svidjelo mi se, Bože, postojanje, makar jedva naslućujem u čemu se ono sastoji. Svidjelo mi se postojanje, a ponekad uspijevam da mi se svidi da i Ti postojiš – i stoga: Kažem Ti: Da,