• In his foreword to the Italian (and my Slovene) translation of the essay "Spiritual Foundations of Life", Olivier Clément wrote: "Soloviev is truly a theologian (or religious philosopher) of modernity, which he transforms into postmodernity".

  • Olivier Clément je v kratkem uvodu k italijanskemu (in slovenskemu) prevodu spisa »Duhovne osnove življenja« zapisal: »Solovjov je resnično teolog (ali religiozni filozof) modernosti, ki jo preobraža v postmodernost«. Z ozirom na to, da ni