• Esejistika Vinka Ošlaka: Času neprimerna premišljevanja?     Uvod Pričujoče diplomsko delo je poskus tematske in vsebinske obravnave esejistike Vinka Ošlaka,[1] pomembnega koroškega esejista, esperantista, pisatelja in prevajalca, s tem pa poskus predstavitve njenega miselnega

  • Knjiga je pošla, zato jo v celoti objavljamo v PDF obliki.   Ekklesia by kudLogos   [scribd id=93767053 key=key-1skwktz7zceo4l4t5xs6 mode=list]

  • Latinski globus s pomenom oble in v prenesenem pomenu celote, vesoljnosti, nima lastnega vrednostnega predznaka. Tako na zemeljski obli, ki je s tem kajpak mišljena, in nobena druga, čeprav bi jezikovna tvorba sama po sebi

  • Hlede: Spoštovani gospod Ošlak ! Zelo cenim prodornost Vaših razmišljanj. Kljub temu – ali prav zaradi tega – se ne morem odreči nekaterim ugovorom k Vašim protiargumentom v zvezi z referendumom. Vprašanja, ki jih danes

  • (O argumentih Slovenske škofovske konference in skupine pobudnikov za zavrnitev zakonske novele o umetni oploditvi samskih žensk na referendumu 16. junija 2001) Načelno stališče Oplojevanje je lahko „umetno” samo v prenesenem pomenu te besede. Vsaka oploditev