• ZRNCE PESKA Kamen, ki sem te iz njega izrezoval, ko je noč ugonabljala svoje gozdove: izrezoval sem te kot drevo in te v rjavino svojega najbolj tihega reka zagrinjal kakor v skorjo – neka ptica,

  • Ob knjigi Gorazda Kocijančiča O nekaterih drugih Danes, ko predstavljamo tretjo in zadnjo knjigo filozofskega sistema Gorazda Kocijančiča,* ki ga ob njej sestavljata še knjigi Razbitje (2009) in Erotika, politika itn. (2011), bi rad najprej

  • 1. O počelih [izvirnik]   397A Vem, da se s splavi podajamo na véliko plovbo ali da proti zvezdnemu nebu spešimo z majhnimi krili, 398A na katerih se um žene znaniti Bogstvo, ki nebeščanom niti

  • I HIERONU IZ SIRAKUZ, ZMAGOVALCU S KONJEM [izvirnik]   Αʹ Najboljša je voda, zlato pa kot plameneč ogenj ponoči blešči bolj kakor veličajoče bogastvo. A če o bojih želiš znániti, ljubo srce, 5 se poleg sonca

  • Video: Zbornik : Über das Geistige in der Kunst - zum zweiten Mal

  • Before I begin to discuss my theme, I would like to make two remarks. The first concerns the title of the symposium, Antiquity and Christianity: A Conflict or a Conciliation. In English as well as

  • Predavanje z naslovom Misliti Kafko je okrajšana različica teksta Franz Kafka: »konec ali začetek«?, ki je izšel lani v knjigi Judovski sekstet pri KUD Literatura. V njem povzemam osrednje poudarke iz tega teksta: premišljam temeljne

  • Pavle Rak I would like to underline one question which was touched in two contributions during this afternoon and that is: what is /the/ faith and what does the almighty God want from us? Sometimes

  • Summary The paper discusses the concept of groundlessness in Shestov’s thought within the framework of the dichotomy between Athens and Jerusalem, or reason and faith, which marks Shestov’s late work. Groundlessness emerges when rational truths

  • Naslov našega simpozija postavlja vprašanje in terja razmislek o enem izmed temeljnih pojmov Šestovove misli, ki prečka podro-čja literature, filozofije in religije, o »breztalnosti«. Naj na vprašanje takoj za silo odgovorim: bespočvennost ali »breztalnost« je