• [slickr-flickr tag="jana" type="slideshow"] [slickr-flickr tag="jana" type="gallery"]

  • Podoba ne potrebuje besede. Lahko jo zahteva in dobi; vendar je to le znamenje, da ne gre za pravo podobo, ampak za takšno, ki se ni uspela presnoviti in preobraziti v umetnost. Vsaka besedna interpretacija

  • Nad belimi vrhovi smrek vstaja zimsko sonce: Radostno obličje moje ljube Vesel božič – vsepovsod jelke v snegu Velika sobota – glava udari ob kamen mrzlo je telo Sofia, mesto ikon. Visoka gora nad njo