• Michel de Certeau Mistička fabula   Famozne debate o modernoj i postmodernoj najčešće su se kristalizirale kao spor o primatu jedinstva ili razlike. U teologiji, odnosno kristologiji, tome se sporu priključivao i spor o primatu

  • Semjon Frank1 Sedanje duhovno stanje in ideja negativne teologije2 Prilagojen programu letošnjega3 mednarodnega filozofskega kongresa, bom v zvezi s sedanjim duhovnim stanjem poskušal obravnavati problem »negativne teologije – ali, če uporabim izčrpnejši in pomenljivejši izraz

  • Some years ago there was talk of building a new church in the centre of Athens to alleviate the problems of the Metropolitan Church, which became too small for the growing needs. But where could

  • One of the authors that is mentioned most often and is also brilliantly commented upon by Sergei Averintsev in his “Poetics of the Early Byzantine Literature” is Dionysius Areopagite. This is no coincidence. Dionysius, or

  • In my short contribution to the debate on the relationship between Antiquity and Christianity, I want to present an intentionally radicalized view about some key differences between the two subjects under discussion. This further evolves

  • S knjigo Odgovornost in svoboda (Celjska Mohorjeva družba, 2005) smo ob 60. obletnici smrti in 100. obletnici rojstva Dietricha Bonhoefferja (1906–1945) v slovenščini končno dobili prvi celovitejši izbor iz del tega izjemnega protestantskega pastorja in

  • duhovnost i ekoteologija ‡ Pregaženi puževi (55 slova o pokajanju i ljubavi) Gorlestonskom Vitezu pred Pužem i Mateju Arsenijeviću, pesniku pčela (povodom Gorlestonske iluminacije iz XIV veka. — „Govoriću o otkrivenjima Tvojim pred carevima i

  • Pred dobrimi sto leti je Edward Cuthbert Butler dokončal redakcijo besedila, ki je sedaj na splošno uveljavljeno kot avtentično delo avtorja Paladija, spisano v grškem jeziku in znano pod naslovom Lausiaké historía, latinsko Historia Lausiaca,

  • Mohorjeva družba, Celje, 2006 (L' autre soleil, Paris, Edition Stock, 1975 in 1986, prevedla Marija Majda Travnik). Knjiga vsebuje tudi prevod dela Duhovni temelji prihodnosti (Fondamenti spirituali del futuro, Rim, Lipa, 1997, prevedel Tone Dolgan).

  • Pomembne točke drugega vatikanskega koncila V sedmem poglavju uredbe drugega Vatikanskega koncila o svetem bogoslužju se govori o sakralni umetnosti. Omenimo nekatere prvine, ki se z današnjega gledišča zdijo posebno pomembne.Koncil nekako razločuje svobodne umetnosti,