• (s primerjavo do domnevnih zvez)   UVOD IN KONVERGENCA — »VSEPOLNA PRAZNINA«   Če duhovno doživljanje povsem presega sledove konkretnosti (oblik, konceptov, idej, misli, torej zaznavnih in kognitivnih enot) govorimo o transcendentalnem (presežnem) duhu. Spoznavna

  • A brief introduction of the recent scientific developments of satellite web site. Some personal consideration are added at the end of the presentation. 1. INTRODUCTION Cosmology is the scientific study of the large scale properties