• ʿAbd al-Ǧabbār an-Niffarī Prevod in spremna beseda Raid Al-Daghistani Pričujoče delo skrivnostnega muslimanskega mistika iz 10. stoletja, Muḥammada Ibn ʿAbd al-Ǧabbārja an-Niffarīja, je nenavadna zbirka osebnih Božjih razodetij in spoznanj. Delo po eni strani odlikujeta

  • ʿAbd al-Ǧabbār an-Niffarī: Knjiga duhovnih postajališč (Kitāb al-Mawāqif) Kratek uvod v življenje, delo in nauk ʿAbd al-Ǧabbārja an-Niffarīja O življenju ʿAbd al-Ǧabbārja an-Niffarīja (10. stol.) ne vemo skoraj ničesar. O njem ni nobene biografije in

  • Temeljni Pojmi Islama[1] 1.)    Islam Islam je ena redkih svetovnih religij, ki svojega imena ni prejela po imenu svojega ustanovitelja, preroka Mohameda. Krščanstvo se recimo imenuje po Jezusu Kristusu, konfucijanstvo po Konfuciju, budizem po Budi.

  •    1. What is Sufism? When it comes to the question of defining the essence of Sufism, one will notice that there is a difference of opinion not just among contemporary academics, but also among

  • The present paper focuses on two important “initiatic techniques” of Islamic spirituality or Sufism: tafakkur and tadthakkur. Both concepts have multiple meanings. Tafakkur could be translated as “contemplation”, “spiritual reflection”, or “meditation” on God, whereas tadthakkur could be translated as “remembrance” of

  • Ovaj rad predstavlja najznačajnije ideje i mišljenja velikog islamskog filozofa Ibn Sine, na Zapadu poznatog pod imenom Avicenna, te pojedine njegove nauke koje će ostaviti najdublji trag u intelektualnim debatama u stoljećima iza njega. Njegova

  •   1.)   DEFINITION DER KULTURELLEN AMBIGUITÄT   2.)   FORMEN KULTURELLER AMBIGUITÄT IM ISLAM  -       Akzeptanz einer Pluralität von Diskursen -       Akzeptanz unterschiedlicher Deutungen -       Ambiguitätsreflexion und Ambiguitätstraining   3.)   KURZE DARSTELLUNG DER GESCHICHTE EINES SPRACHREICHES

  •  »Kdor spozna samega sebe, spozna svojega Stvarnika« To načelo preroka Mohameda tvori izhodišče spoznavno-duhovnih prizadevanj muslimanskih mistikov. Številni spisi klasičnih sufijev[1] obravnavajo vprašanje človekovega duha, njegovih spoznavnih zmožnosti in možnosti njegove samouresničitve, ki naj bi

  • Hegels philosophisches Verstehen der Weltgeschichte umfasst vier wichtige Epochen der Menschheit: Die orientalische Welt, die griechische Welt, die römische Welt und die germanische Welt. Diese kategorischen Epochen entsprechen – mehr als der historischen Genauigkeit –

  • Uvod O ljubezni je veliko napisanega. Morda celo največ … Toda nikoli ne bo o njej napisanega dovolj. Kako smo lahko o tem prepričani? Odgovor je preprost: jezik ne zmore zaobjeti in dokončno pojasniti fenomena