• Tim Finnegan lived in Walker Street, An Irish gintleman, mighty odd. ...... Isn't it the truth I've told ye, Lots of fun at Finnegan's wake? (Finnegan's Wake) Terminom desublimacija Margot Noris će, relativno nedavno (konkretno,

  • La parola sintomo, in tutti - o quasi tutti - i suoi significati più volte intrecciati, richiama qualcosa che fondamentalmente non è riconosciuto, qualcosa di sconosciuto, represso, più precisamente qualcosa che (dal punto di vista

  • Reč simptom, u svim svojim (ili bar nekim od njih) višestruko isprepletenim registrima značenja, upućuje na nešto u osnovi nepriznato, na nešto nepoznato, potisnuto, tačnije na nešto što je (sa stanovišta svesnog subjekta) manje ili

  • Beseda simptom, v vseh ali vsaj v nekaterih od njenih večkratno prepletenih pomenov, kaže na nekaj, kar je v temelju nepriznano, nepoznano, potlačeno, ali točneje, na nekaj, kar zavestni subjekt doživlja kot bolj ali manj