•     Philocafe - Tomaž Šalamun In Primož Čučnik - O Poeziji by Kud Logos on Mixcloud

  • EASTER MONDAY In fact, they are small when they fly from the flame to the grass and their life lasts no more than a breath, like the stars that are seen for a second, and

  • VELIKONOČNI PONEDELJEK Pravzaprav so majhne, ko preskočijo iz plamena v travo in njihova doba ni daljša od vdiha, podobna zvezdam, ki jih vidimo, a jih ni več. In vendar je vesolje krožno in gotovo se