• (s primerjavo do domnevnih zvez)   UVOD IN KONVERGENCA — »VSEPOLNA PRAZNINA«   Če duhovno doživljanje povsem presega sledove konkretnosti (oblik, konceptov, idej, misli, torej zaznavnih in kognitivnih enot) govorimo o transcendentalnem (presežnem) duhu. Spoznavna