• Spremna beseda k delu Sophia perennis   Mnoge človeške skupnosti svojo kolektivno identiteto utemeljujejo na zgodbi o Modrosti. Težko bi zanikali, da se vse velike kulture, ki jih poznamo, začenjajo s sklicevanjem na izročilo starodavnih

  •   TRАЈАNJЕ   Glаsоvit pоžаr rumеnī dаn. Tu mi је rаskоš, zаbоrаv, stаn.   Nоvinе rаđа vаtrа, а glаd pоhаrе grаdi, nеdоglеd pаd.   Tišinа tišti. Krоv pоrаzа. Vоzаri zоvu prеkо јаzа.   I zbirајu