• O avtorju Wacław Hryniewicz (1936, Łomazy), duhovnik, upokojeni profesor Katoliške univerze v Lublinu in večletni vodja tamkajšnjega Ekumenskega inštituta, je po mnenju mnogih najboljši, zagotovo pa najizvirnejši poljski teolog. Velja za enega boljših poznavalcev pravoslavja

  • ali: Bog me ni poklical, da bi bila uspešna, ampak da bi bila zvesta   Mati Tereza bi bila 27. avgusta 2010 stara sto let. Legenda krščanske karitativne dejavnosti dvajsetega stoletja. Ustanoviteljica reda misijonarke ljubezni

  • Le jongleur de Dieu[1] Mnogo znamenj in simbolov bi lahko uporabili, da bi nakazali, kaj se je v resnici zgodilo v duhu mladega pesnika iz Assisija. Seveda pa so ta znamenja in simboli istočasno preštevilni

  • Meterikon - Dejanja in izreki svetih žena Med zbirkami apoftegem, izrekov svetih puščavnikov, je najbolj znana abecedna zbirka z naslovom Gerontik ali Apoftegme svetih starcev, grško Tò gerontikón etoi Apophthégmata hagíon gerónton. Izreki so urejeni

  • In his foreword to the Italian (and my Slovene) translation of the essay "Spiritual Foundations of Life", Olivier Clément wrote: "Soloviev is truly a theologian (or religious philosopher) of modernity, which he transforms into postmodernity".

  • Olivier Clément je v kratkem uvodu k italijanskemu (in slovenskemu) prevodu spisa »Duhovne osnove življenja« zapisal: »Solovjov je resnično teolog (ali religiozni filozof) modernosti, ki jo preobraža v postmodernost«. Z ozirom na to, da ni

  • Riconoscersi creatura L’incontro tra il pensiero dell’Occidente e dell’Oriente europeo non è che agli inizi. A poco più di un decennio di distanza dalla caduta del muro di Berlino molto lavoro è stato fatto per

  • Identifying ourselves as God’s Creatures Western and Eastern European thought have just begun to find a meeting point. Just a few years more than a decade have passed since the fall of the Berlin wall;

  • The American administration described the attacks on the World Trade Center and the Pentagon as the act of war. Various experts promptly provided us with the explanation that the "new" terrorism differs from the "old"

  • Napad na Svetovni trgovinski center in Pentagon je ameriška administracija kmalu proglasila za vojno dejanje. Analitiki so pohiteli s pojasnili, da se »novi« terorizem razlikuje od »starega« prav po tem, da hoče doseči srhljive učinke,