• 1.  Jezusa obsodijo na smrt Spomnim se, kako si je Pilatumil roke,inv tistem trenutku zaslišimtišino, ki jo opazim tudi v Tvojih očeh. V tebi gori Tišina spokojnosti in se kesam, ker sem bolj jezen,kot si