• Bil je človek, ki ga je poslal Bog; ime mu je bilo Janez. Prišel je kot priča, da bi pričeval o luči (Jn 1,6-7).             V torek, 29. 3. 2016, se je od nas poslovil

  • Prvo poglavje 1. V tej prvi mišni (= členu, paragrafu)1 je naveden začetni del nepretrgane verige izročila, ki sega od Moj­zesa do mož vélike shodnice (Ezrov čas). Zadnji in naj­globlji izvir judovske modrosti je na

  • Prvo poglavje Mojzes je prejel Postavo s Sinaja in jo izročil Jozuetu, Jozue starešinam, starešine prerokom, preroki pa so jo izročili možem vélike shodnice. Ti so povedali tri nauke: Bodite preudarni pri razsojanju. Poskrbite za