• Kitare   Mi smo nekakšne razbite kitare. Veter, kadar gre skoznje, prebuja verze, čudne zvoke v strunah, ki visijo kakor verižice.   Mi smo nekakšne neverjetne antene. Kot prsti se dvigajo v praznino, na njihovem