• prev. Blaž Zabel   Bela Hamvas (1897-1968) je bil madžarski pisatelj, esejist in filozof. Po koncu prve svetovne vojne je študiral nemščino ter madžarščino, zaposlil pa se je kot knjižničar v Budimpešti. Zaradi monografije o

  • Od Platona do Keplerja in sodobnih pojmovanj Pojem harmonije nam je splošno znan in pogosto ga uporabljamo v vsakdanji govorici, ne da bi ob tem pomislili na globoke implikacije, ki jih ima. Nastale so s

  • Smrt tragedije (1961) je knjiga o tem, kaj se je v evropski literaturi godilo s tragedijo, ki v antiki veljala za eno izmed osrednjih ali celo osrednjo pesniško zvrst (Aristotel). Knjiga s pregledom (»sinhrono tehniko«

  • (Über die verschiedenen Methoden des Übersezens, 1813) Kakšne poti naj torej ubere pristni prevajalec, ki želi med seboj približati ti dve popolnoma ločeni osebi - svojega pisatelja in svojega bralca - in obenem pomagati bralcu,

  • Zgodnjebizantinske predstave o lepoti, podane v literaturi, je vsekakor treba gledati v kontekstu z njimi sočasnih predstav o lepoti nasploh –predstav, katerih celoto smo imenovali bizantinska estetika. Toda preden spregovorimo o zgodnjebizantinski estetiki, in tudi

  • Prolegomena Ich bin nun überzeugt, daß der höchste Akt der Vernunft, der, indem sie alle Ideen umfaßt, ein ästhetischer Akt ist und daß Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschwistert sind. Der Philosoph muß

  • I. Das unaussprechlich Innige der Musik … Arthur Schopenhauer Kann man heute überhaupt über die Musik so radikal metaphysisch denken wie das Arthur Schopenhauer an der vorigen Jahrhundertwende schon konnte, als er den kühnen Gedanken

  • Non siamo certamente i primi a cercare di dare un corpo e un contenuto a colei, al cui nome si innalzano molte delle nostre aspirazioni e speranze. E, molto probabilmente, non saremo neanche gli ultimi.