• I kršćani su ljudi. Doista, ova »humanizirajuća« odrednica nije tek verbalna provokacija. Biti čovjekom znači – osim biti nalik Bogu – biti i »odvratnim, pohlepnim, korumpiranim, u sebi rascijepljenim ljudima« (A. Nikolaidis, Homo Sucker, 2009.).