• Špela Pahor je univ dipl. etnologinja in kulturna antropologinja, samostojna knjižničarska referentka in pravljičarka.   Danes se v družboslovju pojem kultura ne uporablja več le v ozkem pomenu te besede  za označevanje visoke umetniške ali