• Od Platona do Keplerja in sodobnih pojmovanj Pojem harmonije nam je splošno znan in pogosto ga uporabljamo v vsakdanji govorici, ne da bi ob tem pomislili na globoke implikacije, ki jih ima. Nastale so s

  • Zgodnjebizantinske predstave o lepoti, podane v literaturi, je vsekakor treba gledati v kontekstu z njimi sočasnih predstav o lepoti nasploh –predstav, katerih celoto smo imenovali bizantinska estetika. Toda preden spregovorimo o zgodnjebizantinski estetiki, in tudi

  • I. Das unaussprechlich Innige der Musik … Arthur Schopenhauer Kann man heute überhaupt über die Musik so radikal metaphysisch denken wie das Arthur Schopenhauer an der vorigen Jahrhundertwende schon konnte, als er den kühnen Gedanken