• Summary The article attempts to analyse the text by Emanuel Levinas focussing on Shestov’s book “Kierkegaard et la philosophie existentielle (Vox clamantis in deserto)”, published in 1937 in Revue des études juives, II, July-December 1937,

  • Naslov našega kolokvija – »breztemeljnosti« – s pomembno Šestovovo besedo gotovo ne meri le na njegovo zgodovinsko samorazumevanje, ampak kaže na bližino njegovega mišljenja pomembni značilnosti postmodernosti, namreč takšni artikulaciji diskurzov (tako v filozofiji in