• Predavanje na festivalu v Kastoriji Dame in gospodje, dragi prijatelji in kolegi, αγαπητοι φιλοι,v čast mi je, da smem predstaviti kratko predavanje na četrtem kitarskem festivalu ASEG v Kastoriji. Rad bi se zahvalil profesorju Janisu

  • Videla sem te, ocean, jezdila sem te na hrbtu violine iz zglajenega lesa, na upognjenem žrebičku češnjeve barve in ti si bil, ocean, livada modre trave v valovanju. Kakor da si bil sámo pozabljenje sem

  • Samo to vem, da nič ne vem; drugi ne vedo nič več; samo to vem, da nam dnevi tečejo brez takta in smeri. Samo to vem, da naše rane, ki je smrtna, nihče ne pozna;

  • Попытка мыслит с Бибией по поводу вопроса о начале Мыслить Библию? - уже на первый взгляд звучит спорно. Возможно ли это вообще? И если это возможно, то кому это нужно? Разве философское мышление и библейский

  • Poskus somišljenja Biblije ob vprašanju začetka Misliti Biblijo je že na prvi pogled sporno. Je to sploh mogoče? In če je mogoče, komu je potrebno? Mar nista filozofsko mišljenje in biblijska govorica nekaj tako raznorodnega,

  • (alias Alvaro de Campos) Pretok ur (odlomek) 22. majnika 1916 V svojem srcu nosim, kakor v prepolnem kovčku, ki ga ni mogoče zapreti, vse kraje, v katerih sem prebival, vse pristane, v katere sem priplul,

  • Лежать в теплом песке после купанья – это в своем роде стоит философии. И лаццарони, вечно лежащие в песке, почему не отличная философская школа? Василий Васильевич Розанов[1] Возможен ли и целесообразен ли серьезный диалог идей

  • Ležati po kopanju na toplem pesku – to je na svoj način vredno filozofije. In lazzaroni, ki večno ležijo v pesku, mar niso odlična filozofska šola? Vasilij Vasiljevič Rozanov[1] Ali je danes, ko nam “filozofija

  • Prolegomena Ich bin nun überzeugt, daß der höchste Akt der Vernunft, der, indem sie alle Ideen umfaßt, ein ästhetischer Akt ist und daß Wahrheit und Güte nur in der Schönheit verschwistert sind. Der Philosoph muß

  • Le jongleur de Dieu[1] Mnogo znamenj in simbolov bi lahko uporabili, da bi nakazali, kaj se je v resnici zgodilo v duhu mladega pesnika iz Assisija. Seveda pa so ta znamenja in simboli istočasno preštevilni