• La réception précoce de Léon Chestov en Slovénie Le nom de Léon Chestov apparaît pour la première fois dans la presse slovène en 1925. Les critiques de l’époque se montrent réservés en particulier envers ses

  • „Vsi iščemo resnico in vsi smo prepri-čani, da vemo, kaj iščemo, ko iščemo re-snico.“ L. Šestov, Potestas clavium.„Najvišje Dobro ni Bog. Iskati mo-ra-mo tisto, kar je višje od Dobrega. Iskati moramo Boga.“ L. Šestov, Potestas

  • Zgodnja slovenska recepcija Leva Šestova Ime Leva Šestova se v slovenski publicistiki pojavi prvič leta 1925. V drugi polovici dvajsetih let se občasno zgolj omenjajo njegova dela o Tolstoju in Dostojevskem, večinoma z zadržki. Kritik