Letnik je v okviru “Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva” podprla Javna agencija za knjigo RS.

 

POEZIJA

Paul Celan: Izbor iz pesmi (prev. Vid Snoj)

Jacques Dupin: Pesmi (prev. Zarja Vršič)

Julia Hartwig: Beseda o angelih (prev. Jana Unuk)

Friedrich Hölderlein: Izbrane pesmi (prev. Matej Venier)

Dragan Jovanović Danilov: Izbrane pesmi (prev. Mateja Komel Snoj)

Marzanna Bogumiła Kielar: Vaje iz neobstoja (prev. Jana Unuk)

Malgorzata Lebda: Pesmi (prev. Katarina Šalamun Biedrzycka)

Bronka Nowicka: Izbrane pesmi (prev. Janž Snoj)

Don Paterson: Izbrane pesmi (prev. Mateja Komel Snoj)

Davorin Šalat: Izbrane pesmi (prev. Mateja Komel Snoj)

Neža Zajc: Božična

Neža Zajc: Očenaš

 

ANTIKA IN ISLAM

Apulej: O Sokratovem bogu (prev. Doroteja Novak)

Al-Džahiz: Knjiga o izražanju in pojasnjevanju (prev. Nabil Al-Daghistani)

Al-Gahiz: Knjiga o skopuhih (prev. Nabil Al-Daghistani)

Raid Al-Daghistani: Temeljni pojmi islama

Blaž Božič: Pajan Dionizu Filodama iz Skarfeje: Legitimacija religijskega sinkretizma ali mešanje žanrov

Lara Unuk: Petronijev Satirikon kot parodični roman

 

SREDNJI VEK IN KRŠČANSTVO

Adomnan: Življenje svetega Kolumbe (prev. Polonca Zupančič)

Cezarij iz Arlesa: Pridiga o koristnosti branja psalmov (prev. Polonca Zupančič)

Hrotsvita Gandersheimska: Dulcitij (prev. Polonca Zupančič)

Kasiodor: O prepisovanju in obnavljanju pravopisa (prev. Polonca Zupančič)

Sveti Kolumban: Drugo pismo ali O datumu velike noči (prev. Polonca Zupančič)

Tamara Podlesnik: Mistično ali heretično?

Janez Tauler: Pridige (prev. Alfred Leskovec)

Marij Viktorin: Hvalnice trojici (prev. Miran Špelič in Jan Dominik Bogataj)

 

 

NOVI VEK IN KRŠČANSTVO

Matjaž Črnivec: Eno z Jezusom

Georgij Florovski: Krščanstvo in srebrni vek ruske kulture (prev. Simon Malmenvall)

Georgij Florovski: Osemdeseta leta (prev. Simon Malmenvall)

Georgij Florovski: Zgodovinska šola (prev. Simon Malmenvall)

Manuel García Morente: Izreden dogodek (prev. Robert Kralj)

Romano Guardini: Liturgična izkušnja in epifanija (prev. Robert Kralj)

Wacław Hryniewicz: Krščanstvo in svet narave (prev. Urša Zabukovec)

Edith Stein: Poklicanost ženske (prev. Robert Kralj)

 

 

RECENZIJE IN VARIA

Blaž Cotman: “Sto ljudi, sto čudi” ali Jamesov mnogoplastni izkustveni univerzum

Philippe Frey: 50 stopinj vroče puščave (izbor) (prev. Špela Pahor)

Andrej Lokar: Dar luči

Jure Vuga: V začetku je bil odgovor

Žeja po puščavah – intervju s Philippom Freyem (Špela Pahor)

Pavle Rak: IN MEMORIAM – Pavel Bračko

Ira Zorko: IN MEMORIAM – Pavel Bračko