Letnik je v okviru “Javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih projektov na področju elektronskega založništva” podprla Javna agencija za knjigo RS.

 

FILOZOFIJA

Béla Hamvas: Pisava in dediščina (prev. Blaž Zabel)

Alen Širca: Benet iz Canfielda in vprašanje slovenske baročne mistike 

Janez Duns Scot: Ljudje – edinstveno božji v vzajemnih odnosih (prev. Jan Dominik Bogataj)

Georgij Florovski: Srečanje z Zahodom (prev. Simon Malmenvall)

Georgij Florovski: Filozofsko prebujenje (prev. Simon Malmenvall)

Béla Hamvas: Budnost (prev. Gabriella Gaál)

Béla Hamvas: Zlati dnevi (prev. Gabriella Gaál)

 

LITERATURA – PROZA

Ivan Aleksejevič Bunin: Števila (prev. Vita Pintar)

M. Karagatsis: Izgubljeni otok (prev. Lara Unuk)

Hieronim: Pismo škofu Inocencu (prev. Polonca Zupančič)

Hildegarda iz Bingna: Ideal duhovniškega in meniškega poklica (prev. Doroteja Novak)

Hildegarda iz Bingna: Ideal duhovniškega in meniškega poklicanadaljevanje (prev. Doroteja Novak)

Irenej Lyonski: Zoper krivoverstva (prev. Benjamin Bevc)

 

LITERATURA – POEZIJA

Sergej Stratanovski: Smokva (prev. Urša Zabukovec)

Tomasz Mazur: Med tišino in molkom (prev. Katarina Šalamun Biedrzycka)

Tomasz Mazur: Svoboda v vpletenosti (prev. Katarina Šalamun Biedrzycka)

Delimir Rešicki: Tri pesmi (prev. Mateja Komel Snoj)

Cecilija od rojstva: Pesmi (prev. Robert Kralj)

Miljana Cunta: Svetloba od zunaj

Kostas Kariotakis: Pesmi (prev. Lara Unuk)

René Char: Pesmi (prev. Zala Vršič)

Czesław Miłosz: Dve pesmi (prev. Lara Unuk)

Thmoas Merton: Pesmi (prev. Mateja Komel Snoj)

Alkman: Partenij številka 1 (prev. Blaž Zabel)

Anna Augustyniak: Ljubila sem, ko je odšla (prev. Jana Unuk)

Tadeusz Różewicz: Po rdeči nitki v srce (prev. Jana Unuk)

Aleksander Wat: Temna luč (prev. Jana Unuk)

 

ESEJISTIKA

Ema Alič: Razmišljanje o smislu življenja in trpljenja v današnji družbi ob spodbudah Janeza Janžekoviča

Domen Iljaš: Katolištvo in marksizem: kratek pregled razvoj krščanskega socialnega nauka v odnosu do marksizma in prispevka Vekoslava Grmiča k tej temi 

Janž Snoj: Solaris Stanisława Lema in vprašanje o mejah znanstvenega spoznanja

Lara Unuk: Metaforika pri Konstantinu Kavafisu

Lara Unuk: O zemeljski civilizaciji, kaj bomo rekli o njej?

 

KRITIKE IN RECENZIJE:

Polonca Zupančič: Ciceronov Katon Starejši – o starosti ali o prehodu od telesnih moči do duhovnih odlik

Polonca Zupančič: Filozofski trači iz antike

Urša Zabukovec: Zakramentalna arhitektura Dostojevskega

Urša Zabukovec: Kaj je resnica?

Vid Snoj: O hipostazi in drugi hipostatiki

 

IN MEMORIAM

Robert Kralj: PROF. JANEZ ZUPET (1944–2016): IN MEMORIAM

Gorazd Kocijančič: DR. MARJAN SIMČIČ (1960-2016) – IN MEMORIAM

Robert Kralj: IN MEMORIAM PROF. DR. BREDA CIGOJ LEBEN (1922-2016)