Letnik je v okviru projekta »Objava sodobnih vrhuncev filozofije, kulture in duhovnosti« podprlo Ministrstvo za kulturo.

 

 

Literatura

 

Miljana Cunta: Stopala v oceanu

W. B. Yeats: Lirika srednjega in poznega ustvarjalnega obdobja (Izbor, uvod, opombe in prevod – Nada Grošelj)

Tomo Virk: Scheler, Jug in etika resentimenta

Brane Senegačnik: Moj Josip Murn ali življenje z liriko

Zarja Vršič: Paul Claudel: Sto izrekov za pahljače. Haiku skozi prizmo Claudelove krščanske poetike

Lara Unuk: Mitska tematika v grški stari komediji

Blaž Zabel: Oralnost v poeziji: primer Alkmanovega fragmenta št. 1

Gašper Jakovac: Dismembered Sejanus: Ben Jonson’s Representational Ethics of a Mutilated Body

Nicoletta Asciuto: Classical Antiquity in the Historical Poetry of Constatine P. Cavafy and Wystan H. Auden

Urša Zabukovec: The Insulted and Injured 

Andrej Lokar: Ime gore Neže Zajc ali dekalog za sodobno slovensko poezijo

 

 

Filozofija

 

Branko Klun: Ontološka diferenca in transcendenca

Boris Šinigoj: Spoznaj samega sebe

Luka Trebežnik: Dar in nemogoče

Mario Kopić: Zapis o Spinozi

C. G. Jung: Transcendentna funkcija (Prev. Domen Rajh)

Tadej Rifel: Homo creator: Semjon Frank in antropologija ustvarjalnosti

Pavle Rak: Кропоткин и современная биоэтика – взаимопомощь как фактор эволюции

Matic Kocijančič: Zgodovinskofilozofski izzivi Agambenove arheologije frančiškanstva

 

 

Duhovnost

 

Izreki sirskih očetov (Prevedel Alen Širca)

Polonca Zupančič: Ciceronovo pojmovanje duše in nesmrtnosti

Georgij Florovski: Protislovja 17. stoletja (Prevedel Simon Malmenvall)

Hugo Ball: Svetnikovo življenje (Iz nemščine prevedel Alfred Leskovec)

Jelka Kernev Štrajn: Transformativnemu branju naproti

Simon Malmenvall: Nekateri historiografski vidiki Benediktove hermenevtike drugega vatikanskega koncila

Marko Asket: Pismo samotarju Nikolaju (Prevedla Jasna Hrovat)

Matjaž Črnivec: Markova implicitna kristologija

Domen Mezeg: Seks po katoliško

Linda Pelaj: Mengzijevo pojmovanje xin

Sami Al – Daghistani: Šerijat ali islamsko pravo? Pravni diskurz v islamski tradiciji

Daniela Potenza: Il Patrimonio dei Padri del Deserto

Alan Kelher: Kratka zgodovina daoizma

Irenej in ebioniti (Prev. Benjamin Bevc)

 

 

Likovna umetnost

 

Jurij Selan: Umetnost in interpretacija. K iskanju hermenevtičnih alternativ

 

 

Film

 

Janž Snoj: (Ne)zabavne igre: Michael Haneke in Funny Games

Tina Vrščaj: 12