Preobraženi

Prevajalci:

Spremna beseda: Gorazd Kocijančič

Monografija Preobraženi je podnaslovljena kot Zgodnjekrščanska teologija Kristusovega spremenjenja na gori. Metamorfoza Božjega Sina kot ena najžlahtnejših ikon evangelija spada med specifične nasičene fenomene krščanstva s pleromo pomena in je kot eden najvznemirljivejših misterijev vere v Kristusa poseben topos, ki v preseganju svoje narativne vrednosti razpira neslutene duhovne dimenzije in izjemen nadčasovni transformativni naboj.

Po konceptualiziranju metamorfoze znotraj Svetega pisma ter v judovski in grško-rimski poganski literaturi, avtor oblikuje transformativno hermenevtično vizijo, v luči katere obravnava celoten korpus zgodnjekrščanske literature grške, latinske in sirske teološke tradicije prvega tisočletja, posvečene obravnavi Kristusovega spremenjenja na gori.

Sistematično se patristična transformativna vizija izrazi na več ravneh: teološki (kristološki), soteriološki in eshatološki, posebej pa v perspektivi ontologije, hermenevtike, duhovne preobrazbe in transfigurirane telesnosti.

Jan Dominik Bogataj OFM (1994) je doktorski študent patrističnih znanosti na inštitutu Augustinianum v Rimu, avtor več študij in prevodov zgodnjekrščanske literature. Za magistrsko nalogo, ki je predstavljala osnovo za to monografijo, pa je prejel Prešernovo nagrado za študente UL.

20,00