Nemška teologija

Avtor: anonimni

Prevajalci: Gorazd Kocijančič

Spremna beseda: Gorazd Kocijančič

“Nemška teologija” je izjemen dokument zgodovine evropskega duha in obenem spis, ki nas lahko intenzivno nagovori še dandanes. Gre za mistagoško razpravo anonimnega poznosrednjeveškega avtorja, ki je deloval na ozemlju današnje Nemčije. Veliki poznavalec zgodovine zahodne duhovnosti Bernhard McGinn meni, da Nemška teologija “izstopa kot eden izmed najbolj izvirnih mističnih traktatov poznega srednjega veka.” Reformator Martin Luther je besedilo objavil dvakrat, leta 1516 in 1518. Delo torej stoji na pomembnem križišču evropske misli in duhovnosti – pred razcepom katoliškega in protestantskega principa – in je zaradi pomena protestantizma za konstituiranje slovenske književnosti in narodne identitete zelo zanimivo tudi za naš kulturni prostor.

Obseg: 296 str.

Pogovoru o knjigi lahko prisluhnete na povezavi:https://ars.rtvslo.si/podkast/sedmi-dan/279/174855395

19,00