Mistiki, spiritualisti, alkimisti XVI. stoletja v Nemčiji

Prevajalci: Alen Širca

Spremna beseda: Alen Širca

Alexandre Koyré (1892–1964) je bil rusko-francoski zgodovinar znanosti. V knjigi o nemški radikalni »reformaciji« obravnava avtorje, ki so z nekonformističnim razumevanjem krščanske duhovnosti še dandanes izjemno aktualni. Čeprav so izhodišča in miselne stavbe spiritualističnih avtorjev različni, je tem avtorjem skupno vsaj to, da so v nadkonfesionalnem horizontu skušali misliti in doživeti izkušnjo Božjega brez kakršnegakoli institucionalnega posredovanja. Prvi protestantski spiritualisti v odgovor na katoliško »hermenevtiko« niso segali le po nasprotju med »notranjo« in »zunanjo« besedo, da bi na novo utemeljili vero. Svetemu pismu niso samo podelili neposredne normativne veljave in s tem bolj ali manj odpravili cerkveno eksegetsko izročilo, temveč so pavlinsko nasprotje med »črko« in »duhom« obrnili zoper vsakršno institucionalizacijo vere, zoper nastajanje katerihkoli »nacionalnih« Cerkva.

Obseg: 208 str.

Omejena zaloga.

17,00