KRSTNE IN MISTAGOŠKE KATEHEZE

Spremna beseda: Benjamin Bevc

Dragoceno pričevanje o procesu uvajanja v krščanstvo, sistematična razlaga jeruzalemske veroizpovedi, neposreden odmev teoloških razprav v času arijanske kontroverze, imeniten primer zgodnjekrščanske biblične hermenevtike, zakladnica duhovnih uvidov in spodbud – vse to so Krstne kateheze, ki jih je Ciril Jeruzalemski (ok. 315-387) v postnem času dan za dnem podajal pripravnikom na krst.

V več srednjeveških rokopisih jim sledijo še Mistagoške kateheze, v katerih je jeruzalemski škof novokrščencem tipološko razlagal zakramenta krsta in evharistije, ki so ju prejeli med velikonočno vigilijo.

Obojne kateheze so priča preteklosti, za krščanske Cerkve pa še danes ostajajo dragocen vzor uvajanja v skrivnost Božjega razodetja v osebi Jezusa Kristusa.

 

Obseg: 396 str.

35,00