Knjiga mističnih postajališč in nagovorov

Pričujoče delo skrivnostnega muslimanskega mistika iz 10. stoletja, Muḥammada Ibn ʿAbd al-Ǧabbārja an-Niffarīja, je nenavadna zbirka osebnih Božjih razodetij in spoznanj. Delo po eni strani odlikujeta izredna natančnost in jezikovna jasnost, po drugi pa semantična večpomenskost in pretanjenost večplastnih in pogosto večpomenskih pojmov, ki jim avtor daje povsem nove konotacije in jih postavlja v povsem drugačna medsebojna razmerja, s čimer prelamlja tako z doktrinarno islamsko teološko tradicijo kot tudi z običajno rabo (arabskega) jezika in logike mišljenja. Pri tem gre naravnost mojstrsko literarno prizadevanje, kako ubesediti neizrekljivo: numinozno izkušnjo absolutno transcendentnega, a vseobsegajočega Boga, ki pa se odteguje vsakršni kategorizaciji in (do)končni določitvi. Pred nami se tako razpre dinamičen in živ notranji dialog med mistikom in Bogom, končnim in Neskončnim. V tem smislu lahko upravičeno pritrdimo sodbi Arthurja J. Arberrya, ki an-Niffarīja označi celo za enega najpredrznejših in najizvirnejših piscev v celotni duhovni zgodovini.

Raid Al-Daghistani je študiral filozofijo v Ljubljani in Freiburgu ter arabistiko in islamske znanosti v Sarajevu in Münstru. Doktoriral je na univerzi v Münstru na temo islamske mistike (Epistemologie des Herzens: Erkenntnisaspekte der islamischen Mystik, Köln 2017), kjer je trenutno tudi zaposlen kot docent in znanstveni sodelavec na Centru za Islamsko Teologijo (ZIT Münster). v slovenščino je prevedel tudi: Kultura dvoumnosti: drugačna zgodovina islama, Krtina 2014 in Rešitelj iz zablode, Kud Logos 2014. Je avtor treh monografij in številnih znanstvenih člankov.

Knjiga meseca Mance Košir (Bukla, 23. 11. 2020):

https://www.bukla.si/revija-bukla/knjiga-misticnih-postajalisc-in-nagovorov-in-malabar.html

Original price was: 18,00 €.Current price is: 12,00 €.