Knjiga Margery Kempe

Avtor:

Spremna beseda: Nike Kocijančič Pokorn

Knjiga Margery Kempe je prva avtobiografija v angleškem jeziku, nastala v prvi polovici 15. stoletja. Mnogo stoletij je veljala za izgubljeno, dokler je leta 1934 niso ponovno našli in jo hitro uvrstili med osrednja dela angleške književnosti. Margery Kempe, je bila nepismena ženska, izkušena romarica, mati štirinajstih otrok in mistikinja, ki je narekovala svoje spomine izbranemu kleriku. Besedilo, ki poleg duhovne avtobiografije razkriva tudi nekatere značilnosti hagiografije in čiste fikcije, ne označuje le začetkov angleške proze, temveč je
obenem zanimiv izraz (za angleški prostor nenavadne) čutno-duhovne in mistične predanosti.

Obseg: 304 str.

15,00