Alternative neoliberalni ekonomiji?

Igor Bahovec

 

Po padcu komunizma v Evropi so mnogi v Sloveniji – in drugje – pričakovali, da bosta demokracija in kapitalizem prinesla vsestranski napredek in boljšo prihodnost. Razvoj demokratizacije in ekonomska rast, ki jo je na globalni ravni obetal neoliberalizem,  sta se jim zdela skoraj samoumevna – precej osamljena opozorila so bila prezrta ali utišana. Razvoj pa ni šel v to smer. Dve desetletji kasneje smo sredi velike družbene krize, ki sega v vsa področja življenja. Pogosti so občutki razočaranja, ogorčenja, nostalgije, nemoči, protesta.

Eden na zunaj najbolj vidnih izrazov krize in njenih posledic je ekonomsko področje. V svetovnem, evropskem in slovenskem okviru smo bili in smo priče fiaska nekaterih ključnih izrazov uporabe neoliberalistične ekonomije. Plačilo za neuspehe in zablode bomo plačali državljani. Na mestu se je zato vprašati o mejah neoliberalne ekonomije in možnih alternativah oziroma izboljšavah.

Je razlog ekonomske krize neoliberalni način ekonomije prostega trga kot tak ali je razlog krize praksa ljudi, ki so dobili preveč moči in zlorabili šibke vidike sistema? Je etična prenova neoliberalnega modela ekonomije sploh možna? Ali obstajajo drugačne sistemske rešitve v okviru ekonomije prostega trga – ali bo treba poseči po bistveno drugačni rešitvi? Kaj pa krščanski pogledi na ekonomijo?

Končno si je smiselno zastaviti tudi vprašanja kot so: Je možna ekonomija v službi solidarnosti med ljudmi: ekonomija, ki ne bo povečevala revščine mnogih ampak prispevala k človeškemu dostojanstvu vseh? In pa, kaj lahko kristjani in drugi ljudje dobre volje naredimo za to.

Kratko rečeno: kako misliti in udejanjati ekonomijo, po kateri bo človek bolj človeški – in pa: ali si jo sploh želimo na način, da smo zanjo pripravljeni nekaj narediti?