• Evangelij in »krščanska« država »Če mi o tem, da se motim, ne pričujejo Sveto pismo in jasni razumski razlogi, ne morem slepo zaupati ne papežu ne koncilom, saj je znano, da so se pogosto motili

  • Nad belimi vrhovi smrek vstaja zimsko sonce: Radostno obličje moje ljube Vesel božič – vsepovsod jelke v snegu Velika sobota – glava udari ob kamen mrzlo je telo Sofia, mesto ikon. Visoka gora nad njo

  • Nič svetenja po diplomatskih salonih, rokovanja s predsedniki in poljubljanja rok atašejem. Nič večerij s kralji & plemenskimi starešinami, ko si v zadregi, da ne boš znal v pravilnem vrstnem redu uporabljati srebrnega pribora ali

  • No hanging around diplomatic receptions, handshaking with presidents and kissing the hands of attachés. No dinners with Kings and tribal elders, frightened that you will not know when to use the silverware and when your

  • Stvari venomer nastajajo in propadajo. Svet je prepoln minevanja in neodvrnljivih premen. Menjajo se letni časi, izmenjujeta se sonce in mesec, jutranja zarja nenehno potuje v škrlatni zaton. Umirajo včerajšnje zvezde in rojevajo se nove.

  • Things keep coming into being and falling into decay. The world is filled with ephemera and unavoidable transformations. Seasons change, the sun and the moon give way to each other, the dawn keeps sinking into