• Hlede: Spoštovani gospod Ošlak ! Zelo cenim prodornost Vaših razmišljanj. Kljub temu – ali prav zaradi tega – se ne morem odreči nekaterim ugovorom k Vašim protiargumentom v zvezi z referendumom. Vprašanja, ki jih danes

  • (O argumentih Slovenske škofovske konference in skupine pobudnikov za zavrnitev zakonske novele o umetni oploditvi samskih žensk na referendumu 16. junija 2001) Načelno stališče Oplojevanje je lahko „umetno” samo v prenesenem pomenu te besede. Vsaka oploditev

  • Podoba ne potrebuje besede. Lahko jo zahteva in dobi; vendar je to le znamenje, da ne gre za pravo podobo, ampak za takšno, ki se ni uspela presnoviti in preobraziti v umetnost. Vsaka besedna interpretacija

  • Einige Randbemerkungen über das geheime Leben der postmodernen Kunst Wiener Kunsthefte – Ästhetische Theorie „Eines Tages werden wir keine Bilder mehr brauchen, wir werden einfach glücklich sein.“ (Gerhard Richter) „Wir müssten alles so sehr wie

  • I. Das unaussprechlich Innige der Musik … Arthur Schopenhauer Kann man heute überhaupt über die Musik so radikal metaphysisch denken wie das Arthur Schopenhauer an der vorigen Jahrhundertwende schon konnte, als er den kühnen Gedanken

  • Non siamo certamente i primi a cercare di dare un corpo e un contenuto a colei, al cui nome si innalzano molte delle nostre aspirazioni e speranze. E, molto probabilmente, non saremo neanche gli ultimi.

  • La parola sintomo, in tutti - o quasi tutti - i suoi significati più volte intrecciati, richiama qualcosa che fondamentalmente non è riconosciuto, qualcosa di sconosciuto, represso, più precisamente qualcosa che (dal punto di vista

  • Reč simptom, u svim svojim (ili bar nekim od njih) višestruko isprepletenim registrima značenja, upućuje na nešto u osnovi nepriznato, na nešto nepoznato, potisnuto, tačnije na nešto što je (sa stanovišta svesnog subjekta) manje ili

  • Beseda simptom, v vseh ali vsaj v nekaterih od njenih večkratno prepletenih pomenov, kaže na nekaj, kar je v temelju nepriznano, nepoznano, potlačeno, ali točneje, na nekaj, kar zavestni subjekt doživlja kot bolj ali manj

  • Čeprav Simon Gregorčič velja za izrazitega lirika, je, kolikor vem, Jeftejeva prisega (1872) prva pripovedna pesem katerega izmed kanoničnih slovenskih piscev na biblični motiv. Ko je leta 1882 izšla v Poezijah, je Fran Levec v